Zapraszamy do współpracy

Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno producentów suplementów diety, produktów ziołowych,
jak i sprzedawców detalicznych zainteresowanych korzystną ofertą i dogodnymi warunkami dostaw.

Tytuł wiadomości

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

NIP

Kraj

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Adres email

Adres WWW

Numer telefonu

Treść wiadomości

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest właściciel witryny Natural Health, firma MWS Maciej Zubiel z siedzibą w Łodzi (90-557), przy ul. Struga 78. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, obsługi serwisowej, obsługi reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych (podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe), a także za Państwa zgodą - w celu przesyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Państwa dane będą udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem wyłącznie w celu realizacji umowy i roszczeń z niej wynikających. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania celów określonych powyżej, nie dłużej jednak niż przez 10 lat. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez administratora w celu marketingu bezpośredniego, jest prawnie uzasadniony interes administratora. Z kolei podstawą prawną przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych jest Państwa zgoda, która może zostać w każdej chwili cofnięta. Państwa dane przetwarzane będą również w sposób automatyczny w tym w formie profilowania przy czym, nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych czy wpływać na Państwa sytuację.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną i akceptuje jej treść oraz politykę prywatności

Oświadczam, że po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w tym adresu email, w celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną oraz utworzenia konta w panelu hurtowym umożliwiającym dokonywanie zamówień